Dovoľujeme si Vám predstaviť našu firmu FEROMONT

MYJAVA spol. s r.o.. Spoločnosť založili v roku 1992 traja

spoločníci. Dobrým odrazovým mostíkom v začiatkoch boli

skúsenosti z predchádzajúcej firmy Kodreta, v ktorej všetci traja

pracovali. Po 14 ročnom pôsobení na slovenskom, českom a

rakúskom trhu, hlavne odvaha, húževnatosť a vôľa realizovať

myšlienky iných aj svoje, robia firme dobré meno. Denné riešenie

nových problémov, ktorých pri zákazkovej výrobe nie je málo, nám

nedovoľuje dostať sa do letargie. Z toho dôvodu sme sa rozhodli

podnikať zákazkovou formou. V súčasnosti máme 23

zamestnancov. Z materiálu, ktorý sa u nás dostáva do výrobného

procesu (hlavne nerez), chceme vytvárať také diela, ktoré

predovšetkým potešia našich zákazníkov. Touto cestou ďakujeme

všetkým našim dodávateľom a odberateľom. Vám, ktorí máte

záujem s nami ďalej spolupracovať, prípadne hľadáte nového

seriózneho dodávateľa na podobné komodity ako uvádzame na

našej stránke, odkazujeme:

 

 "Skúste to s nami !"

 S pozdravom konatelia spoločnosti.